Dankzij positieve roddels kun je makkelijker nieuwe bedpartners krijgen

Een nieuw artikel in Evolutionary Psychological Science stelt dat roddels niet alleen een integraal element van het menselijk bestaan zijn, maar dat ze ook een enorme rol spelen bij het bepalen van wie er met wie naar bed gaan.

koppel in bed

Met andere woorden, roddels worden vaak gezien als een soort van peiling. Een peiling die ook meespeelt in onze keuze van bedpartners. Roddels geven ons namelijk een doeltreffend, al dan niet, accuraat beeld van potentiële bedpartners. Nu zal je denken, wat is zo ‘vernieuwend’ aan dit onderzoek dan? Maar het onderzoek laat zien dat wij, als mens van de 21e eeuw, zo afgestemd zijn op het accepteren van een roddel, dat we niet weten hoezeer het onze interacties met andere beïnvloedt. En natuurlijk kan de slimme man hier gebruik van maken. 

Het hoofd van het onderzoek, Adam Davis, ziet roddelen ook eerder als een zeer ontwikkelde sociale vaardigheid die essentieel is voor interpersoonlijke relaties. In plaats van, volgens velen, een gebrek aan karakter. Voor zijn onderzoek gebruikte hij ongeveer 300 studenten in de leeftijdscategorie 17 tot 30 jaar. Vrouwen roddelen vaker dan mannen. Waarover ze dan roddelen verschilt: vrouwen praatten meer over de verschijning van een persoon, terwijl mannen meer spraken over geld en de sportkwaliteiten van een persoon.

Het doel van de onderzoekers was om aan te tonen dat roddelen een normaal onderdeel van menselijke relaties is en het verdient om als ‘sociale skill’ te worden gezien. Nu maar hopen dat de roddels wel de goede kanten naar voren brengen en niet de blunders van afgelopen weekend want het blijkt dus ook dat we bedpartners selecteren op basis van de verhalen. Zorg er dus maar voor dat er geen slechte verhalen over jou de rondte doen want voor je het weet wordt je afgewezen omdat iemand iets gehoord heeft over je. Aan de andere kant kun je dit natuurlijk ook in je voordeel gebruiken. Wanneer er positieve verhalen rondgaan over jouw bedprestaties maak je meer kans op nieuwe bedpartners. Tijd om wat positieve verhalen de wereld in te helpen dus.  

Bron: Playboy.com

@backlink(208025)