Colofon

Uitgever
Anton Pijper

Hoofdredacteur
Niek Stolker

Art Direction 
Stefan Laberer

Redactie
Eindredactie Roxanne Vis
Beeldredactie Sascha Pijnakker

Contact redactie 
[email protected]