Rechtzetting

Een vergissing in het meinummer van Playboy

rechtzetting

Rechtzetting

In het meinummer van Playboy hebben we bij een artikel over ‘Foute advocaten’ een verkeerde foto gebruikt. Hans Vogels (met balk) is de deken van de Orde van Advocaten in Limburg die door de tuchtrechter op de vingers is getikt. De andere Hans Vogels (zonder balk) is óók advocaat te Limburg (in Roermond), maar heeft niets met de zaak te maken. Onze excuses voor de slordigheid.