De schadelijke gevolgen van alcoholverslaving

Ken jij de schadelijke gevolgen van een alcoholverslaving?

alcoholverslaving

Alcoholgebruik is gebruikelijk in onze maatschappij. Het is onderdeel van de sociale cultuur waarin we leven. Het is onvermijdelijk in bijna elke gelegenheid. Hoewel het veilig kan zijn om te genieten van een drankje, is alcoholisme een serieus probleem voor veel mensen. Alcoholverslaving heeft schadelijke effecten op onze fysieke en mentale gezondheid, sociale relaties en werkprestaties. Dus, in dit artikel gaan we dieper in op de bepalende factoren, de gevolgen en de behandeling van alcoholverslaving.

Bepalende factoren

Alcoholisme is een ziekte waarbij de persoon afhankelijk wordt van alcohol en niet kan functioneren zonder het drinken van grote hoeveelheden alcohol. Deze afhankelijkheid ontwikkelt zich niet in een vacuüm, maar heeft veel onderliggende oorzaken. Genetica spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van alcoholisme. Mensen met familieleden die alcoholisten zijn, lopen meer kans om ook later in het leven een alcoholprobleem te ontwikkelen. Bovendien kunnen traumatische gebeurtenissen, zoals verlies van een baan, of relationele problemen leiden tot alcoholmisbruik.

Fysieke en mentale gevolgen

Het drinken van alcohol heeft diverse negatieve gevolgen op ons lichaam en levensoriëntatie. Het kan leiden tot een hoge bloeddruk en hartaandoeningen, evenals lever- en nieraandoeningen. Bovendien kan het drinken ervoor zorgen dat bepaalde delen van de hersenen, zoals de hippocampus en de prefrontale cortex, beschadigd raken. Dit kan leiden tot problemen met geheugen, leren en vermogen om goed te redeneren. Ook leidt alcoholmisbruik tot psychische stoornissen zoals angst, depressie, en zelfs psychoses.

Gevolgen voor sociale relaties 

De gevolgen van een alcoholverslaving kunnen net zo schadelijk zijn voor andere aspecten in het leven van een persoon als de lichamelijke schade die het veroorzaakt. Het kan leiden tot het verlies van vrienden en familieleden door onverklaarbare, kleingeestige woede-uitbarstingen die veroorzaakt worden door onthoudingsverschijnselen. Het kan ook leiden tot verlies van banen en negatieve wettelijke gevolgen. Mensen die lijden aan deze vorm van verslaving zijn onvoorspelbaar en onbetrouwbaar. Dit maakt het moeilijk voor hen om hun relaties op een gezonde manier te onderhouden.

Behandeling

Er zijn verschillende soorten behandeling voor alcoholverslaving. De eerste stap is vaak om te detoxen en de persoon af te laten kicken en clean te worden. Dit gebeurt vaak onder strikte medische supervisie, zoals bij Connection SGGZ. Nadat de persoon clean is, komt de behandeling met een therapeut waarschijnlijk volgen. Therapie kan individueel of in groepsverband plaatsvinden. Een persoon kan ook worden voorzien van medicatie om wens om alcohol te drinken te verminderen. Bovendien kan herstel veel makkelijker zijn met de steun van de gelijkgestemden. Het inschakelen van een ondersteuningsgroep van ex-alcoholisten of indien mogelijk, dierbaren, kan een geweldige manier zijn om licht te werpen op het pad en de terugkeer naar nuchterheid.

Knowhow
  • Madicine Media
  • Adobe Stock