Spelfouten maken je minder aantrekkelijk op dating apps

Wie het maximale uit zijn Tinderprofiel wil halen kan maar beter zijn spelling checken. Waarom? Spelfouten in dating apps maken je minder aantrekkelijk. Wisten we al, maar is nu ook bewezen!

Spelfouten maken je minder aantrekkelijk op dating apps

Wie zich ooit voor een dating app of -site heeft aangemeld weet dat er met koeienletters boven iedere profielpagina een waarschuwing staat geschreven: 'CHECK JE SPELLING!' Want iedereen die daarna ook daadwerkelijk van die datingsite gebruik heeft gemaakt weet: spelfouten zijn niet aantrekkelijk. Maar hóe onaantrekkelijk precies, is nooit gemeten. Tot nu!

Universiteit van Tilburg

Op de Universiteit van Tilburg waren ze er wel benieuwd naar: vinden dating app gebruikers spelfouten nou écht een dealbreaker, of valt het allemaal wel mee? Denken we alleen maar 'Tsja, jammer' en swipen we vervolgens even hard naar rechts, of betekent één dt-fout onmiddellijk een levenslang abonnement op het single bestaan? In Tilburg zochten ze het uit.

Het onderzoek

Om er achter te komen hoeveel procent spelfoutenmakers het afleggen tegen grammaticaal genieën, liet het onderzoeksteam (onder leiding van Tess van der Zanden) twee verschillende datingprofielen zien aan 373 dating app gebruikers. Precies dezelfde profielen, met als enige verschil: eentje kon beduidend minder goed spellen. En wat bleek? De spelfoutenmaker bleek inderdaad minder succes te hebben. Bij de 33,5% van de mensen die de spelfouten hadden opgemerkt, werd het profiel mét spelfouten aanzienlijk lager beoordeeld dan zijn 'foutloze' tegenhanger.

De details

Maar dat was niet alles. Men ging nog een stapje verder: ook de aard van de spelfouten werd onderzocht. En daar kwamen interessante conclusies uit. Zo werden profielen met spelfouten die makkelijk onder 'typfouten' konden worden weggezet (zoals bijvoorbeeld 'hte' in plaats van 'het') het meest als 'onoplettend' beoordeeld. Profielen met spelfouten die niet aan taalregels voldoen (zoals bijvoorbeeld 'me' in plaats van 'mijn') werden als 'minder intelligent' beoordeeld.

Maar de grootste verrassing kwam uit een onverwachte hoek: profielen die bol stonden van 'informele taal' werden als 'minder sociaal warm' beoordeeld! Hou het dus vooral een beetje netjes als je het op een later tijdstip, tsja, 'niet zo netjes' wil houden....